Українська мова

 

 

Картки оперативного контролю

3 клас

 

 

Тема. Речення.

Картка № 1

Визнач і підкресли головні члени речення.

 1. Марійка доглядає курчат.
 2. Сонце встає над обрієм.
 3. У небі погасла остання зірочка.
 4. За хмарами сховалося сонце.
 5. Верби вплітають зіроньки в коси.
 6. Змійкою в'ється крута стежка до річки.
 7. Біля вікна росте молода яблунька.
 8.  На узліссі панує тиша.
 9. Хлопчики ловлять рибу.
 10. Дідусь на лузі накосив багато трави.
 11. Побіг зайчисько на город по моркву й буряки.
 12. На подвір'ї біля діжки на кота напали мишки.

Картка № 2

Визнач і підкресли головні члени речення.

 1. Олесь вивчив вірш.
 2. Пишно розквітли квіти біля школи.
 3. Іринка читає цікаву книжку.
 4. Сонце освітило верхівки дерев.
 5. Налетіли гуси з далекого краю.
 6. Кролик сплів корзину із соковитої лозини.
 7. Замріяно шепотіли поміж собою верби.
 8. Заховалось сонечко вже за гори сині.
 9. Язик до Києва доведе.
 10. Хліб пахне любов'ю трударів.
 11. Жінки в Україні завжди вишивали рушники.
 12. На старезному в'язі жили лелеки.

Тема. Префікси і прийменники

Картка № 1

З'єдную слова. Формулюю правило.

                                 Префікс                                        слова

                                                                      частина 

                                     Прийменник                                      мови     

                             

    Списати словосполучення, розкриваючи дужки, виділити префікси та підкреслити прийменники:

    (Від)почивати (в)таборі; (з)бити (з)ніг; (ви)біг (до)річки; мріяти (про)майбутнє; (при)гадати минуле; (до)плив (до)берега; (за)ховатися  (за)дерево; (с)ховатися (в)лісі; (на)хилитися  (над)струмочком.

  Картка № 2   

     Пригадую!      

                                    Префікс - це частина ...,  пишу ...

  Прийменник - це частина ..., пишу ...   

       1. Хлопчик (на)писав (на)дошці речення.  2. Сашко (до)їхав (до)річки. 3.(По)садах (по)спіли груші. 4.(Від)берега (від)плив човен. 5. Сонце (за)йшло (за)гору. 6. Михайлик швидко (до)їхав   (до)фініша. 7. Сонячний зайчик (по)біг (по)партах. 8. Кошенятко (за)ховалося (за)парканом.


Тема. Слово. Будова слова.

Картка № 1

Утвори слова з наведених частин 

-ян-, -ий, трав'-

-ков-, -ий, книж-

-ий, папер-, -ов-

-сад-, по-, -к-, -а

-ин-, -ий, пташ-

-мов-, -а, роз-

-оньк-, а, зим-

-ов-, -ий, дощ-

-ок, сніж-

 

Розбери слова за будовою.


Тема. Слово. Будова слова.

Картка № 2

Утвори слова з наведених частин 

    -ячн-, -ий, сон-

   -ечк-, доріж-, -а

     по-, -ник, -дорож-

    -ок-, -ий, глиб-

     -іст-, -и, машин-

    -яр-, -і, школ-

   -ок, гриб-

  ліс-, -ий, -ов-

   -чик, гороб-

    -ик, кот- 

Розбери слова за будовою.Тема. Будова слова.

 Складаю слова з частин слів. Записую їх та позначаю  частини слова.

     1.   Префікс від слова "під'їхав".

                           Корінь від слова "водичка".

                           Суфікс від слова "лісник".

                                                     2. Префікс від слова "прогулянка".

                                                         Корінь від слова "лісник".

                                                         Суфікс від слова "книжка".

                                                         Закінчення від слова "дуби"

                         3. Корінь від слова "передзвін".

                             Суфікс від слова "зубки".

                             Закінчення від слова "веселий


 Тема. Іменник.

      1. Познач рядок з правильною відповіддю.

         Іменники - це ...

             А Слова, що називають ознаки предметів

             Б Слова, що є назвами  предметів

             В Слова, що означають дію предмету

        2. Познач правильну відповідь.

          Назвами істот є іменники, що відповідають на питання:

               А Хто?          Б Що?          В Котрий?

       3. Познач рядок  іменників, які вживаються тільки в множині. 

              А Огірок, капуста, помідор.

              Б Каштани, жолуді, гриби.

              В Штани, сани, окуляри.

      4.  Познач  рядок, у якому записані іменники-синоніми.

             А Дім, хата, оселя.

             Б Будинок, під'їзд, мешканці.

             В Тато, брат, сестра.

     5. До загальних назв добери власні й запиши парами. Склади і запиши з одним       зі слів (на вибір) речення.

           Зразок: ім'я - Оксана.  

           Місто, річка, ім'я,  кішка, гори.

      6. Спиши іменники. Визнач рід.  

           Море, лінійка, крейда, зошит, місто, альбом, ручка, жито.

     7. Допиши словосполучення, змінюючи іменник їжак за питаннями. Визнач               відмінок цього слова у кожному реченні.

            Зразок. Поселився (хто?) їжак (Н.в.)

       Принести (кому?) ... ; годувати (кого?) ... ; колючки (на кому?)  на ... ; не видно

      ( кого?) ... .

      8. Спиши, уставляючи потрібні за змістом іменники.

              ( Хто?)  ... ходять до школи. У портфель вони  складають (що?) ..., ...., ... .

    У  школі унів  навчають (хто?) ... . У класі вони сидять  (за чим?)  за ... . Щодня у школярів є уроки  ( чого?) .. .
 Тема. Змінювання іменників за відмінками.

Називний (Н.) називає (хто? що?) Завжди в реченні підмет 

Родовий (Р.) нема (кого? чого?)

Давальний (Д.) дам (кому? чому?)

Знахідний (Зн.) знайду (кого? що?) Завжди в реченні є другорядним членом!

Орудний (Ор). орудую (ким? чим?)

Місцевий (М.) лежить (на кому? на чому?)

Кличний   кличе

   Прочитай і спиши. У дужках постав питання до іменника. Напиши над іменником скорочено відмінок.

       Що то за страхіття впало  на  стовбур? Тихенько  визирнула  перелякана  миша з нори.  Роздивилася,  - аж то  ( ______?) дятел   прилетів  жучків  шукати.  Побачила миша ( ________?)  дятла  –  вилізла  з  нори,  пішла  у  своїх  справах.  Розхазяйнувався ( ______?) дятел. То тут,  то там чути  стукіт  ( ______?) дятла,  лісового   лікаря.  Міцним  дзьобом  ( _______?) дятлу  потрібно  роздовбати   кору  дерева й    дістати шкідника. Без щоденних   старань ( _______?)  дятла     багатьом  деревам було  б скрутно. Поряд  ( ______?) з дятлом працюють  інші   птахи –  теж   рятують ліс.

       У другому реченні підкреслити головні члени речення.